133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Geistlich Bio-Oss®

Xương nhân tạo Geistlich Bio-Oss®

BioOss_Coll_100mg

Geistlich Bio-Oss® Collagen

Xương nhân tạo với 10% collagen

Geistlich Mucograft®

Tái tạo mô mềm

Geistlich Bio-Gide®

Khuôn màng hai lớp tự tiêu

Geistlich Bio-Gide® Perio

Khuôn màng hai lớp tự tiêu

Ultrasurgery

Máy phẫu thuật siêu âm

Piezon Master Surgery

Máy cắt xương siêu âm

TCS II

Máy cắt nướu TCS II

Gelatamp

Chất cầm máu

iPlus

Máy phẫu thuật laser với hệ thống nước