133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Gel Flour và Chlor Tepe dành cho nướu răng

Loại gel chống khuẩn này là sự kết hợp ưu điểm của Chlor (0.2%) và Flour …

Ultraseal XT Hydro (natural)

Composite lỏng – trám bít hố rãnh