133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Gel Flour dành cho kẽ răng – Tepe Interdental Gel With Flouride

Gel Flour của Tepe (0.32% NaF, 1500 ppm) được đặc biệt nghiên cứu, thiết kế và …

Gel Flour và Chlor Tepe dành cho nướu răng

Loại gel chống khuẩn này là sự kết hợp ưu điểm của Chlor (0.2%) và Flour …