133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Tropicalgin

Chất lấy dấu đổi màu Tropicalgin

Neocolloide

Chất lấy dấu có độ chảy lỏng và độ chính xác cao

Phase plus

Chất lấy dấu đổi màu Phase

Hydrogum soft

Chất lấy dấu cực mềm Hydrogum

Hydrogum

Chất lấy dấu mềm Hydrogum, dùng cho bệnh nhân nha chu

Hydrogum 5 long lasting

Chất lấy dấu có độ ổn định 5 ngày Hydrogum

Orthoprint

Chất lấy dấu dùng cho chỉnh nha Orthoprint

Algitray

Bột làm sạch chất lấy dấu Aginate khỏi khay Chất làm sạch chất lấy dấu Alginate Alginate …

Mixing Bowl for Alginate

Chén trộn Alginate

Mixing Spatula

Cây trộn Alginate