133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Endorez

Bộ trám bít ống tủy EndoRez

Permaflo Purple

Chất trám lót Permaflo màu tím

Chất trám bít ống tủy Gutta Flow 2

Chất trám bít ống tủy Gutta Flow 2

Spreader

Cây lèn côn

Universal post remoner: P. Machtou version

Bộ tháo chốt theo mô hình P. Machtou

MTA Flow – Xi măng trám trong nha khoa

Xi măng trám trong nha khoa

MTA Flow White – Xi măng trám trong Nội nha

MTA Flow là cement phục hồi chất khoáng Trioxide tổng hợp được thiết kế để pha …