133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Mini Piezon, Air Flow…

Máy cạo vôi răng piezon, thổi cát

BioSonic US 100R

Máy cạo vôi răng từ trường / siêu âm

UDS

Máy cạo vôi của Woodpecker

Ultrasonic Magneto

Máy cạo vôi từ trường