133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

M3, M9, M11…

Máy hấp vô trùng dụng cụ Autoclave

Máy hấp B, Máy hấp S

Máy hấp vô trùng dụng cụ Autoclave

Autoclave Class B,…

Máy hấp vô trùng dụng cụ Autoclave

SA-232X, SA-300H, …

Máy hấp vô trùng