133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Biosonic

Máy rửa dụng cụ

Simply

Máy rửa dụng cụ

Máy ép bao

Máy ép bao Máy ép bao vô trùng dụng cụ

Helex

Helex Dụng cụ thử vô trùng