133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Air – Flow handy 2

Máy thổi cát gắn với ghế nha

Air – Flow S1

Máy thổi cát S1

Air – Flow S2

Máy cạo vôi + thổi cát S2

Air-Flow Master Perio

Lý tưởng cho điều trị duy trì implant

Air-flow Master Perio Piezon

1 tay cạo vôi + 1 tay thổi cát

Air-flow Handy 3.0 Perio

Air-flow Handy 3.0 Perio

Air-flow Powder

Các loại bột đánh bóng Air Flow

Denti Polish

Bột đánh bóng con nhộng

Cupules

Đài đánh bóng sau khi cạo vôi

Dentine Sealent

Chất điều trị nhạy cảm cổ răng tức thì

Chất trám bít ống ngà – giảm nhạy cảm ngà