133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Osseocision

Máy khoan phẩu thuật Implant

Piezon Master Surgery

Máy phẫu thuật cắt xương

Osstell ISQ

Máy đo độ tích hợp xương của Implant

Ultrasurgery

Máy phẫu thuật siêu âm

Waterlase

Máy phẫu thuật & điều trị Laser

Ilase

Máy phẫu thuật & điều trị Laser

DegreK

Đèn nha khoa chuyên dụng

TCS II

Máy cắt nướu TCS II