133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Octocaine 100

Thuốc tiêm gây tê Octocaine 100

Thuốc tiêm gây tê Isocaine 3%

Thành phần Isocaine® 3%- Mepivacaine HCl 3%, không chất co mạch, Injection USP (không Vasoconstrictor), Terminally …

Posicaine 100, 200

Thuốc tiêm gây tê Posicaine 100,200

Disposable Needles

Kim dùng 1 lần

Aspirating dental injection syringes

Ống tiêm nha khoa

Octocaine 5%

Thuốc tê thoa Octocaine 5%

Kim tiêm nha khoa Shinject

Thao tác nhẹ nhàng – giảm đau tối đa