133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Thuốc tiêm gây tê Octocaine 100

Thuốc tiêm gây tê Octocaine 100

Thuốc tiêm gây tê Isocaine 3%

Thuốc tiêm gây tê Isocaine 3%

Posicaine 100, 200

Thuốc tiêm gây tê Posicaine 100,200

Kim dùng 1 lần Disposable Needles

Kim dùng 1 lần

Aspirating dental injection syringes

Ống tiêm nha khoa

Thuốc tê thoa Octocaine 5%

Thuốc tê thoa Octocaine 5%