133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Gentle pulse analog pulp vitality tester

Khó chịu tối thiểu của bệnh nhân Quay số tương tự kiểm soát cường độ tính …

Wedjet

Chêm đê cao su

Coltosol (Cavit 38g)

Chất trám tạm

Endo-Frost

Dùng để thử độ sống của răng, nhiệt độ -50oC. Vòi xịt giúp cho việc thao …

Rubber Dam & Frame

Tấm đê và khung đê cao su

Rubber Dam Full kit hygienic

Bộ đê cao su đầy đủ

Rubber Dam Clamp

Kẹp đê cao su

OpalDam & OpalDam green

Chất cách ly nướu OpalDam

Endo Eze Mini kit

Bộ nội nha EzeSet product image

Hyflex CM

Trâm mở đường vào phá canxi hóa