133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Taurus C1

Ghế nha

Taurus Z

Ghế nha

Taurus Sante

Ghế nha

Maxpert

Ghế nha

Taurus G2

Ghế nha

NuSimplicity

Ghế nha

Dansereau

Ghế nha

Forest

Ghế nha

Rextar X, RextarEXO1414…

Các loại máy chụp X quang cầm tay

HL11

Tay khoan High speed & Low speed