133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

eCligner

chỉnh răng không đeo mắc cài

Clippy C

chỉnh răng hô, móm

Mini Clippy

chỉnh răng nhanh

Micro Mini Clippy

chỉnh răng nhanh

Clippy L

chỉnh răng nhanh

Esther MB

Mắc cài thẩm mỹ

Crystaline 7

niềng răng thẩm mỹ

OmniArch

niềng răng thẩm mỹ

Mini Omni Arch

niềng răng thẩm mỹ

Microline

niềng răng thẩm mỹ