133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Osseocision

Máy khoan phẫu thuật Implant

Piezon Master Surgery

Máy phẫu thuật cắt xương

Osstell ISQ

Máy đo độ tích hợp xương của Implant

Ultrasurgery

Máy phẫu thuật siêu âm

Waterlase

Máy phẫu thuật & điều trị Laser

Ilase

Máy phẫu thuật & điều trị Laser

DegreK

Đèn nha khoa chuyên dụng

TCS II

Máy cắt nướu TCS II

Shapping Curettes

Mài bén dụng cụ