133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

PM100, PM200

Máy cạo vôi PM100

Piezon Master 700 “standard”

Máy cạo vôi MINI MASTER 700

Ultrasonic Magneto

Máy cạo vôi từ trường

UDS

Máy cạo vôi của Woodpecker

Original Piezon Universal HP

Tay cạo vôi Universial HP

Detachable Handpiece

Tay cạo rời

Piezon instrument EMS

Các loại đầu nha chu của EMS

Piezon instrument cua Woodpecker

Đầu loại đầu nha chu của Woodpecker

Air – Flow handy 2

Máy thổi cát gắn với ghế nha

Air – Flow S1

Máy thổi cát S1