133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Omni matrix

Đai trám cỡ mỏng

 

Omni matrix Sectional

Đai trám nguyên bộ

Interguard

Dụng cụ tách để bảo vệ răng kế bên

Propguard & Tonguard

Cục cắn và bảo vệ lưỡi, mềm hoặc cứng

Contac Pro 2

Cây tạo tiếp điểm cho xoang II

OpalDam & OpalDam green

Chất cách ly nướu OpalDam

Ultrablend plus

Chất che tủy dùng đèn

Liner

Calcium hygroxide

Swisstech Etching

Axit xoi mòn Swisstech

Acid 37%

Axit 37%