133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Lecture

Dr. Amit Patel 26/11/2018

Công Ty Dentistry Of Excellence Vietnam (D.O.E) - 133 Nguyen Chi Thanh, Q.5, TP. HCM, T2, 26/11/2018

Về người thuyết trình

Dr. Amit Patel là chuyên gia về Nha Chu và cấy ghép Implant được công nhận bởi “Hội đồng nha khoa Vương Quốc Anh”.

» Dr. Amit Patel tốt nghiệp Đại học Liverpool năm 1997, sau đó ông tiếp tục theo học Nha khoa phục hồi tại tại Đại học Nha Khoa Liverpool và có nhiều năm kinh nghiệm thực hành lâm sàng tại 3 bệnh viện lớn tại Vương Quốc Anh.

» Dr. Amit Patel tiếp tục hoàn thành 4 năm huấn luyện về nha chu và cấy ghép Implant tại Guy, King và St. Thomas, tại đây ông hoàn thành luận án Thạc sĩ về nha chu và lâm sàng, luận án đã được đề cử báo cáo ở cấp quốc gia

» Ông tham gia giảng dạy đại học và sau đại học tại Birmingham Dental School

» Dr. Amit Patel tích cực tham gia trong các đề án nghiên cứu và là một báo viên uy tín quốc tế

Về đề tài thuyết trình

Share:

More Posts

Send Us A Message