133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Lecture

DR. KIM TAEWON (17/12/2013)

Khách sạn Đồng Khởi (Grand Hotel) - 8 Đồng Khởi, Quận 1, Hồ Chì Minh T3, 17/12/2013

Về người thuyết trình

Về đề tài thuyết trình

CHỈNH NHA KHÔNG CẦN MẮC CÀI

LỊCH THUYẾT TRÌNH

08;00 – 08:30 : Đón tiếp quý khách

08:30 – 10:00: Giới thiệu về eCligner

10:00 – 10: 30: Giải lao (phục vụ nước và bữa ăn nhẹ)

10:30 – 12:00: Chỉ định & các ca lâm sàng

12:00 – 13:00: Phục vụ bữa trưa tại khách sạn

13:00 – 14:30: Cơ chế di chuyển răng và các ứng dụng

14:30 – 15:00: Giải lao (phục vụ nước uống và bữa ăn nhẹ)

15:00 -16:00: Qui trình thực hiện và hướng giải quyết sự cố

16:00 – 16:30: Câu hỏi và trả lời

Share:

More Posts

Send Us A Message