133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Componeer Brilliant

Bộ vật liệu làm Veneer composite – COMPONEER

Paint on Color

Bộ Vật liệu điểm màu cho veneer và composite

Liner

Calcium hygroxide

Coltosol (Cavit 38g)

Chất trám tạm

Swisstech Etching

Axit xoi mòn Swisstech

Acid 37%

Axit 37%

Magic Bond

Keo dán thế hệ thứ 5

Swisstech Bond SL (one coat)

Chất kết dính One Coat SL

One Coat 7 Universal

Chất kết dính One Coat 7 Universal

Brilliant NG Composite

Bộ giới thiệu Composite Brilliant