133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Autoclave Class B,…

Máy hấp vô trùng dụng cụ Autoclave

SKU DT000033 [hidden_sku][/hidden_sku] Categories ,
Brand:

Description

Máy hấp vô trùng dụng cụ Autoclave

MÁY HẤP TIỆT TRÙNG CỦA ARGENTINA

67-7-Autoclave-FICOINOX 67-6-Autoclave-FICOINOX
AUTOCLAVE class B AUTOCLAVE H12L