133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Băng nhám kẽ răng

Description

Bộ băng nhám kẽ răng lý tưởng cho việc lấy đi một lớp men và tái lập viền răng ở vùng tiếp cận 2 răng

băng nhám kẽ răng-12

Sản phẩm Mã số
Bộ băng nhám kẽ 97-480-00
Loại 1 mặt 97-480-04
Loại 2 mặt 97-480-01

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Băng nhám kẽ răng”

Your email address will not be published. Required fields are marked *