133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Geistlich Fibro-Gide®

Vật liệu collagen tái tạo tăng cường (làm dày) mô mềm

Description

Geistlich Fibro-Gide®
Vật liệu collagen tái tạo tăng cường (làm dày) mô mềm

Geistlich Fibro-Gide® là một hỗn hợp collagen, xốp, có khả năng phục hồi và thể tích ổn định, được thiết kế đặc biệt cho tái tạo mô mềm. Các hỗn hợp collagen được làm bằng collagen tái tạo và trải qua quá trình hình thành mạng lưới liên kết chéo (cross linking) để cải thiện sự ổn định thể tích của nó trong khi duy trì khả năng tương thích sinh học tốt.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Geistlich Fibro-Gide®

Your email address will not be published. Required fields are marked *