133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Gingifast Rigid for Implant

Chất làm nướu giả loại cứng cho Implant

SKU C401520 [hidden_sku][/hidden_sku] Categories , , ,
Brand:

Description

Chất làm nướu giả loại cứng dùng cho Implant

161--Gingifast