133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Hệ thống chụp X-Quang quanh chóp CS2200

Categories ,

Description

✳ Bộ hẹn giờ

  • Cài đặt thời gian thủ công
  • Chế độ chụp x quang thường / kỹ thuật số

✳ Hiển thị liều phát tia

✳ Danh mục người dùng

  • Tùy chỉnh cài đặt
  • Tube seasoning

✳ Danh mục kỹ thuật

  • Giao diện với chương trình cơ sở
  • 2 bộ đếm phơi sáng
  • Có tận 59 mã lỗi quản lý
  • Thông số trình tạo được hiệu chỉnh