133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Hydrorise Implant Light Body

Cao su lỏng Hydrorise Implant dùng với cao su đặc Hydrorise Implant

SKU C207091[hidden_sku][/hidden_sku] Categories ,
Brand:

Description

Cao su lỏng Hydrorise Implant dùng với cao su đặc Hydrorise Implant

Hydrorise Implant Light Body C207091

  • Dùng lấy dấu trong Implant một cách chính xác và đơn giản
  • Trộn súng, tỷ lệ trộn 1:1
  • Độ cứng cuối cùng cao, cộng nghệ AMDA và thyxotropy cho kết quả chính xác
  • Có thẻ quét scan mà không cần xịt cản quang
  • Hương bạc hà

Thời gian làm việc: 5’30”

  • Thời gian trộn: 2′
  • Thời gian đông trong miệng: 3’30”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hydrorise Implant Light Body”

Your email address will not be published. Required fields are marked *