133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Máy hấp B, Máy hấp S

Máy hấp vô trùng dụng cụ Autoclave

SKU DT000032 [hidden_sku][/hidden_sku] Categories ,
Brand:

Description

Máy hấp vô trùng dụng cụ Autoclave

MÁY HẤP B

Máy hấp Zetaclave B có thể khử trùng bên trong những ống, kẽ nhỏ.

67-1-Zetaclave-ZHERMACK

MÁY HẤP S
Máy hấp Zetaclave thông dụng

67-2-Zetaclave-ZHERMACK 67-3-Zetaclave-ZHERMACK 67-4-Zetaclave-ZHERMACK 67-5-Zetaclave-ZHERMACK