133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Microline

niềng răng thẩm mỹ

SKU 944-RKIT55-022 Categories ,
Brand:

Description

Mắc cài kim loại

BẢNG ĐỘ TORQUE TỪNG RĂNG CỦA HỆ ROTH

Microline 1
BẢNG ĐỘ TORQUE TỪNG RĂNG CỦA HỆ MBT
Microline 2