133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Description

Máy trộn Silicone

Modulmix+EliteHD+

  • Giảm thời gian trộn & tăng thời gian làm việc
  • Có thể sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau: cao su đặc, Monophase…