133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Posicaine 100, 200

Thuốc tiêm gây tê Posicaine 100,200

Brand:

Description

Thuốc tiêm gây tê Posicaine 100, 200

Thành phần

POSICAINE 100 :
Articaine hydrochloride 4 % có epinephrine 1:100,000
266-2-Logo-NOVOCOL

POSICAINE 200 :
Articaine hydrochloride 4 % có epinephrine 1:200,000

266-4-Logo-NOVOCOL