133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Prothyl Thermo Evo

Nhựa nấu nóng (thời gian trùng hợp nhanh)

Categories ,
Brand:

Description

Nhựa nấu nóng (thời gian trùng hợp nhanh)

  • Bao gồm các màu:
  1. OP: Orange Pink (Hồng cam)
  2. DP: Deep Pink (Hồng đậm)
  3. NP: Normal Pink (Hồng nhạt)
  4. OPV: Orange Pink Veined (Hồng cam có đường gân)
  5. DPV: Deep Pink Veined (Hồng đậm có đường gân)
  6. NPV: Normal Pink Veined (Hồng nhạt có đường gân)
  • Đạt tiêu chuẩn chất lượng UNI ISO 20795-
  • Thông số kỹ thuật
Tỷ lệ bột nhựa / nước nhựa
Thời gian trùng hợp nhựa
Hàm lượng tối đa monomer còn dư
Lực uốn
10 g / 4.5 ml
10’ ở 80OC + 40’ ở 100OC
< 1 %
86 MPa

292-2-Prothyl-ZHERMACK