133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Rextar X, RextarEXO1414…

Các loại máy chụp X quang cầm tay

SKU DT000017 [hidden_sku][/hidden_sku] Categories ,
Brand:

Description

Các loại máy chụp X quang cầm tay

45-2-Rextar-POSDION

46-1-Rextar-POSDION 46-2-Rextar-POSDION47-1-Xquang-POSDION

47-2-Xquang-POSDION 47-3-Xquang-POSDION 47-4-Xquang-POSDION

47-5-Xquang-POSDION

48-1-Xquang-POSDION

48-2-Xquang-POSDION 48-3-Xquang-POSDION