133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

SA-232X, SA-300H, …

Máy hấp vô trùng

SKU DT000035 [hidden_sku][/hidden_sku] Categories ,
Brand:

Description

Máy hấp vô trùng

68-4-SA252H-STURDY 68-3-SA300H-STURDY 68-2-SA232X-STURDY
SA – 232X SA – 300H SA – 252H