133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Scaling

Dụng cụ cạo vôi

Brand:

Description

Dụng cụ cạo vôi

Cây cạo vôi Sickle cong – Cây cạo vôi Sickle thẳng – Cây cạo vôi Sickle Scaler – Cây cạo vôi Nevi Sickle – Cây cạo vôi MC Call

197-1-Dungcucaovoi-HUFRIEDY