133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Surgery Burs

Mũi khoan phẫu thuật

Brand:

Description

Mũi khoan phẫu thuật

128-1-NTi

129-1-NTi

130-1-NTi