133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Tisue Pliers and Needle holders

Dụng cụ kẹp mô và kim

Brand:

Description

212-1-Kep-HUFRIEDY