133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

UDS

Máy cạo vôi của Woodpecker

SKU UDS-B [hidden_sku][/hidden_sku] Categories , , , , ,
Brand:

Description

Máy cạo vôi của Woodpecker

UDS-B

Máy cạo vôi đầu dính

 • Cạo vôi
 • Nạo túi nha chu
 • Hệ thống điều khiển Digital
 • Tay khoan liền dây
 • Gồm có 5 đầu: G1 x2, G2, G4, P1

(Thích hợp với máy EMS)

227-1-UDS-WOODPECKER
UDS-K

UDS-K-LED

Máy cạo vôi với đầu tháo lắp

 • Cạo vôi
 • Nạo túi nha chu
 • Hệ thống điều khiển Digital
 • Tay khoan và đầu cạo vôi
 • Có thể vô trùng ở 135oC
 • Gồm có 5 đầu: G1 x2, G2, G4, P1

(Thích hợp với máy EMS)

 227-2-UDS-WOODPECKER
UDS-P

UDS-P-LED

Máy cạo vôi với đầu tháo lắp

(3 chức năng: Cạo vôi, Nạo túi, Nội nha)

 • Cạo vôi
 • Nạo túi nha chu
 • Nội nha
 • Hệ thống điều khiển Digital
 • Tay khoan rời, có đèn LED (UDS-P-LED_
 • Tay khoan và đầu cạo vôi Có thể vô trùng ở 135oC
 • Gồm có 6 đầu: G1 x2, G2, G4, P1, E2

(Thích hợp với máy EMS)

 227-4-UDS-WOODPECKER
UDS-E

UDS-E-LED – tay khoan có đèn

Máy cạo vôi với đầu tháo lắp

(3 chức năng: Cạo vôi, Nạo túi, Nội nha)

 • Cạo vôi
 • Nạo túi nha chu
 • Nội nha
 • Hệ thống điều khiển Digital
 • Tay khoan rời, có đèn LED (UDS-P-LED_
 • Tay khoan và đầu cạo vôi Có thể vô trùng ở 135oC
 • Gồm có 6 đầu: G1 x2, G2, G4, P1, E2

(Thích hợp với máy EMS)

 227-3-UDS-WOODPECKER
UDS-N2

UDS-N2 LED – tay khoan có đèn

 • Gắn trực tiếp vào máy nha
 • Tay khoan rời có đèn (UDS-N2-LED)
 • Gồm có 5 đầu: G1 x2, G2, G4, P1.

(Thích hợp với máy EMS)

 

 227-5-UDS-WOODPECKER