133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

MON - SAT: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Ultravac

Máy ép khay răng

Brand:

Description

Máy ép khay răng

  • Ép khay tẩy trắng
  • Ép khay cố định răng
  • Ép khay bảo vệ hàm trong thể thao
      21-9-ultravac-ULTRADENT 21-10-ultravac-ULTRADENT
21-11-ultravac-ULTRADENT