133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Ilase

Máy phẫu thuật & điều trị Laser

Waterlase

Máy phẫu thuật & điều trị Laser

iPlus

Máy phẫu thuật laser với hệ thống nước