133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Componeer Brilliant

Bộ vật liệu làm Veneer composite – COMPONEER

Paint on Color

Bộ Vật liệu điểm màu cho veneer và composite

Liner

Calcium hygroxide

Coltosol (Cavit 38g)

Chất trám tạm

Acid 37%

Axit 37%

Magic Bond

Keo dán thế hệ thứ 5

Swisstech Bond SL (one coat)

Chất kết dính One Coat SL

One Coat 7 Universal

Chất kết dính One Coat 7 Universal

Brilliant NG Flow

Composite lỏng Brilliant

Composite NT Premium

Composite quang trùng hợp