133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Máng bảo vệ

Tấm nhựa làm máng bảo vệ

Tấm nhựa Essix Ace

Tấm nhựa dùng ép máng duy trì và khay chỉnh răng