133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Air-flow Master Perio Piezon

1 tay cạo vôi + 1 tay thổi cát

Piezon Master Surgery

Máy phẫu thuật cắt xương

Mini Piezon, Air Flow…

Máy cạo vôi răng piezon, thổi cát

Piezon Master Surgery

Máy cắt xương siêu âm

Air-flow Powder

Các loại bột đánh bóng Air Flow

Air-flow Handy 3.0 Perio

Air-flow Handy 3.0 Perio

Air-Flow Master Perio

Lý tưởng cho điều trị duy trì implant

Air – Flow handy 2

Máy thổi cát gắn với ghế nha

Air – Flow S2

Máy cạo vôi + thổi cát S2

Air – Flow S1

Máy thổi cát S1