133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Rubber Dam Clamp

Kẹp đê cao su

Diagnostic

Dụng cụ khám và chẩn đoán

Periodontal

Dụng cụ khám nha chu

Composite filling instrument – XTS

Dụng cụ trám Composite XTS

Scaling

Dụng cụ cạo vôi

Universal Curettes

Bộ nạo túi Universal

Gracey Curettes

Bộ nạo túi Gracey

Everedge Curettes

Bộ nạo túi công nghệ Ever edge

Shapping Curettes

Mài bén dụng cụ

Elevators

Dụng cụ nạy