133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Cotton Dental rolls

Gòn cuộn

Mask

Khẩu trang

Glove

Găng tay

Distech Flat Sterilization reels

Hộp túi hấp vô trùng đủ cỡ

Duraflor

Chất Fluor phòng ngừa sâu răng dạng tube

Medicom Flat Sterilization reels

Cuộn túi hấp vô trùng đủ cỡ

Self Sealing Pouches

Túi hấp vô trùng tự dán

Other

Các vật liệu khác – sử dụng một lần