133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Octocaine 5%

Thuốc tê thoa Octocaine 5%

Aspirating dental injection syringes

Ống tiêm nha khoa

Disposable Needles

Kim dùng 1 lần

Posicaine 100, 200

Thuốc tiêm gây tê Posicaine 100,200

Thuốc tiêm gây tê Isocaine 3%

Thành phần Isocaine® 3%- Mepivacaine HCl 3%, không chất co mạch, Injection USP (không Vasoconstrictor), Terminally …

Octocaine 100

Thuốc tiêm gây tê Octocaine 100