133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Endodontic

Thiết bị nội nha

Aurora S3

Đèn trám LED của Mỹ

Ultrasonic Magneto

Máy cạo vôi từ trường

Máy do chiều dài ống tủy

Máy đo chiều dài ống tủy

Máy thử tủy Digitest™ II

Được thiết kế cho công thái học tối ưu và dễ dàng sử dụng. Thao tác …

Máy thử tủy Gentle Pulse Tester

Khó chịu tối thiểu của bệnh nhân Quay số tương tự kiểm soát cường độ tính …