133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Ribbond Ultra

Vật liệu gia cố nha khoa dạng sợi

Ribbond Wetting Resin

Nhựa làm ướt Ribbond

Ribond Securing Composite

Composite kết dính Ribbond