133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Clippy C

Mắc cài sứ có nắp (tự buộc)

Mini Clippy

Mắc cài kim loại có nắp (tự buộc)

Micro Mini Clippy

Mắc cài kim loại có nắp (tự buộc)

Clippy L

Mắc cài mặt lưỡi

Esther MB

Mắc cài thẩm mỹ

Crystaline 7

Niềng răng thẩm mỹ

OmniArch

Mắc cài kim loại

Mini Omni Arch

niềng răng thẩm mỹ

Microline

Niềng răng thẩm mỹ

Band

Khâu R6