133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Alghamix II

Máy trộn Alginate

SKU DT000047 Categories ,
Brand:

Mô tả

Máy trộn Alginate

73-2-Alginate-ZHERMACK